.411 Phần mở rộng tệp

Loại tệp hình ảnh hình thu nhỏ Mavica

Nhà phát triểnSony
Phổ biến3, 1
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tập tin 411 là gì?

Hình ảnh thu nhỏ được tạo bởi máy ảnh Sony Mavica; chứa bản xem trước 64x48 pixel của hình ảnh kích thước đầy đủ tương ứng; được sử dụng với tệp .HTM để hiển thị xem trước hình ảnh. Thêm thông tin

411 tệp được ẩn theo mặc định.

Các chương trình mở 411 tệp

các cửa sổ
XnViewMP
Mac
XnViewMP

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .NPS
2019
Phần mở rộng tệp .ODIN
2019
Phần mở rộng tệp .PRC
2019