.8CI Mở rộng tệp

Loại tệp TI-84 Plus C Định dạng Pic Vars

Nhà phát triểnDụng cụ Texas
Phổ biến2.0
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp 8CI là gì?

Định dạng hình ảnh, được gọi là Pic Vars, được sử dụng bởi máy tính vẽ đồ thị TI-84 Plus C làm lớp phủ trên khu vực màn hình đồ thị; sử dụng màu 15 bit. Thêm thông tin

Tệp 8CI Pic Vars có thể được tạo và sửa đổi bằng máy tính TI-84 Plus C. Hình ảnh có kích thước 266 x 166 pixel và được lưu trong bộ nhớ Lưu trữ. Nó có thể được xem bằng phần mềm TI Connect.

Các chương trình mở tệp 8CI

các cửa sổ
Dụng cụ Texas TI Connect CE
Mac
Dụng cụ Texas TI Connect CE

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XBK
2019
Phần mở rộng tệp .DDC
2019
Phần mở rộng tệp .DBF
2019