Phần mở rộng tệp .AOB

Loại tệp Tệp đối tượng âm thanh DVD-Audio

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3, 5
thể loạiTập tin âm thanh
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp AOB là gì?

Tệp âm thanh lưu trữ dữ liệu âm thanh trên đĩa DVD-Audio; được lưu ở định dạng MPEG và chứa dữ liệu LPCM (Điều chế mã xung tuyến tính); được lưu trữ trong thư mục AUDIO_TS trong thư mục gốc của đĩa DVD-Audio.

Các chương trình mở tệp AOB

các cửa sổ
CyberLink PowerDVD 17
Corel WinDVD Pro 12
Nhà hát TotalMedia của ArcSoft
Trình phát đa phương tiện VLCL
Foobar2000
Mac
Trình phát đa phương tiện VLCL
Linux
Trình phát đa phương tiện VLCL

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XBK
2019
Phần mở rộng tệp .DDC
2019
Phần mở rộng tệp .DBF
2019