Phần mở rộng tệp .AXD

Loại tệp ASP.NET Web Handler File

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.7
thể loạiTệp web
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp AXD là gì?

Tệp được sử dụng bởi các ứng dụng ASP.NET để xử lý các yêu cầu tài nguyên nhúng; chứa các hướng dẫn để truy xuất các tài nguyên được nhúng, chẳng hạn như hình ảnh, tệp JavaScript (.JS) và tệp .CSS; được sử dụng để bơm tài nguyên vào trang Web phía máy khách và truy cập chúng trên máy chủ theo cách tiêu chuẩn. Thêm thông tin

Các tệp AXD thường có tên WebResource.axd và có loại đối tượng "HộiResourceLoader" trong mã chương trình ASP.NET. Chức năng WebResource.axd có thể được kích hoạt trong tệp Lắp ráp.

Các chương trình mở tệp AXD

các cửa sổ
Microsoft Visual Studio 2017

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019