Phần mở rộng tệp .BGT

Loại tệp Tài khoản Đồ họa Tệp Dữ liệu

Nhà phát triểnPhần mềm FKJ
Phổ biến4.0
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp BGT là gì?

Chứa thông tin ngân sách được sử dụng bởi Tài khoản đồ họa, một chương trình ngân sách tài chính cá nhân; có thể được hiển thị bằng biểu đồ, bảng và biểu đồ; được sử dụng để quản lý tài chính cá nhân và lập kế hoạch tài chính. Thêm thông tin

Các tệp BGT thường được mở cùng với tệp tài khoản (.ACC) tương ứng.

Các chương trình mở tệp BGT

các cửa sổ
Tài khoản đồ họa phần mềm FKJ

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019