Phần mở rộng tệp .BKF

Loại tệp Windows Backup Utility File

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.2
thể loạiTập tin sao lưu
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp BKF là gì?

Tệp BKF là tệp sao lưu được tạo bằng Windows Backup Utility, được bao gồm trong Windows NT và XP Pro (nằm trong Chương trình → Phụ kiện → Công cụ hệ thống). Nó chứa một danh mục gồm một hoặc nhiều tệp mà người dùng đã chọn lưu giữ. Thêm thông tin

Các tệp BKF có thể được khôi phục vào hệ thống Windows Server 2008 và Windows Vista bằng Windows NT Backup - Restore Utility.

Bạn cũng có thể khôi phục các tệp từ danh mục BKF trong Windows 7, 8 và 10 bằng NTBackup (có tiêu đề "nt5backup.cab" trên trang tải xuống). Chọn "Khôi phục tệp và cài đặt" trong trình hướng dẫn "Sao lưu hoặc khôi phục", chọn Duyệt ..., điều hướng đến tệp BKF, nhấp OK.

LƯU Ý: Windows Backup Utility phải được cài đặt từ đĩa cài đặt XP Home để được sử dụng với Windows XP Home Edition.

Các chương trình mở tệp BKF

các cửa sổ
Tiện ích sao lưu Microsoft Windows
Sao lưu Microsoft Windows NT - Khôi phục tiện ích
Phục hồi BKF Aryson

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019