.CATPRODVEL Mở rộng tệp

Loại tệp Tập tin CATIA V5

Nhà phát triểnHệ thống Dassault
Phổ biến3.9
thể loạiTệp CAD
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tập tin CATPRODVEL là gì?

Tệp được tạo bởi CATIA V5, một chương trình CAD được sử dụng để mô phỏng các quy trình thiết kế công nghiệp; chứa dữ liệu cho quá trình sản xuất lắp ráp, bao gồm các bộ phận và thông tin cấu trúc lắp ráp; cũng chứa thông tin mô hình 3D cho thiết kế.

Các chương trình mở tệp CATPRODVEL

các cửa sổ
Hệ thống Dassault CATIA
Adobe Acrobat DC
Autodesk Fusion 360
Đồ họa máy tính Okino PolyTrans
Mac
Adobe Acrobat DC

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .NPS
2019
Phần mở rộng tệp .ODIN
2019
Phần mở rộng tệp .PRC
2019