Phần mở rộng tệp .CDPZ

Loại tệp ConceptDraw Tài liệu dự án

Nhà phát triểnCS CS
Phổ biến3, 8
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp CDPZ là gì?

Tài liệu dự án được tạo bởi ConceptDraw PRO DỰ ÁN, một ứng dụng được sử dụng để quản lý dự án; lưu trữ dữ liệu cho lịch trình dự án, tài nguyên và theo dõi; thường được sử dụng để tạo "bảng điều khiển" của dự án, trong đó tóm tắt các chỉ số hiệu suất chính. Thêm thông tin

Các tài liệu của DỰ ÁN ConceptDraw cũng sử dụng các phần mở rộng .CDP và .CDPX.

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ Nhận Trình xem tệp cho Android

Các chương trình mở tệp CDPZ

các cửa sổ
CS DỰ ÁN ConceptDraw
Mac
CS DỰ ÁN ConceptDraw

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ACD
2019
Phần mở rộng tệp .FTL
2019
Phần mở rộng tệp .RMR
2019