Phần mở rộng tệp .COV

Loại tệp Fax Trang bìa Tệp

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến2.9
thể loạiTập tin bố cục trang
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tập tin COV là gì?

Tệp được tạo bởi Microsoft Fax Cover Page Editor, một chương trình fax có trong các phiên bản Windows Business, Ultimate và Enterprise; lưu cấu trúc bố cục trang, văn bản và đồ họa cho trang bìa fax; thường chứa logo công ty, tên công ty và địa chỉ của người gửi; được sử dụng để truyền fax. Thêm thông tin

Các tệp COV có thể được lưu trữ trên các máy chủ của công ty nội bộ bằng Trình quản lý dịch vụ Fax. Các trang bìa được lưu trữ có thể được cung cấp cho nhân viên để fax của công ty có định dạng chuẩn.

Các chương trình mở tệp COV

các cửa sổ
Trình chỉnh sửa trang bìa Microsoft Fax

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XBK
2019
Phần mở rộng tệp .DDC
2019
Phần mở rộng tệp .DBF
2019