Phần mở rộng tệp .CRDS

Loại tệp Windows CardSpace Sao lưu tệp

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.2
thể loạiTập tin sao lưu
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp CRDS là gì?

Tệp sao lưu được tạo bởi Windows CardSpace, một ứng dụng quản lý danh tính kỹ thuật số có trong Windows 7; chứa bản sao lưu của một hoặc nhiều thẻ .CRD CardSpace; được sử dụng khi khôi phục thẻ trong trường hợp chúng bị mất hoặc bị hỏng; cũng được sử dụng để chuyển thẻ giữa các máy tính.

Các chương trình mở tệp CRDS

các cửa sổ
Không gian thẻ Microsoft Windows

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ACD
2019
Phần mở rộng tệp .FTL
2019
Phần mở rộng tệp .RMR
2019