Phần mở rộng tệp .DBD

Loại tệp Dự án DemoShield

Nhà phát triểnMacrovision
Phổ biến3.0
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp DBD là gì?

Dự án demo được tạo bằng DemoShield, một chương trình để tạo các bản demo có thể cài đặt của các ứng dụng phần mềm; cũng được sử dụng để tác giả thuyết trình đa phương tiện; được lưu ở định dạng đóng gói có thể được phân phối qua đĩa hoặc Web. Thêm thông tin

DemoShield trước đây được phát triển bởi Macrovision và được tích hợp với InstallShield. Tuy nhiên DemoShield đã bị ngừng vào năm 2007 và Macrovision trở thành Phần mềm Acresso vào năm 2008.

Các chương trình mở tệp DBD

các cửa sổ
Bản giới thiệu Macrovision

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp $$$.
2019
Phần mở rộng tệp .DCT
2019
Phần mở rộng tệp .INDB
2019