Phần mở rộng tệp .DCA

Loại tệp DisplayWrite Tài liệu

Nhà phát triểnIBM
Phổ biến2.7
thể loạiTập tin văn bản
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp DCA là gì?

Tài liệu văn bản được tạo bởi DisplayWrite, một trình xử lý văn bản cũ cho các PC của IBM đã bị ngừng sử dụng; lưu văn bản tài liệu và định dạng cơ bản; có thể được chuyển đổi sang các định dạng xử lý văn bản gần đây hơn bằng cách sử dụng. Thêm thông tin

Tài liệu DisplayWrite cũng sử dụng phần mở rộng tệp .RFT.

LƯU Ý: Các cải tiến máy tính nâng cao, Skiport đã bị ngừng và không còn có sẵn để tải xuống.

Các chương trình mở tệp DCA

các cửa sổ
Đổi mới máy tính tiên tiến

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .CDR
2019
Phần mở rộng tệp .OBP
2019
Phần mở rộng tệp .PFI
2019