Phần mở rộng tệp .DOB

Loại tệp Visual Basic UserDocument

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3, 8
thể loạiTập tin nhà phát triển
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp DOB là gì?

Tệp chương trình ActiveX được lưu trong quá trình phát triển dự án ActiveX; tệp văn bản thuần túy chứa mã nguồn dự án, định nghĩa về các điều khiển của dự án và dữ liệu dự án khác.

Các chương trình mở tệp DOB

các cửa sổ
Microsoft Visual Studio

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PCT
2019
Phần mở rộng tệp .AT3
2019
Phần mở rộng tệp .PI2
2019