Phần mở rộng tệp .EMZ

Loại tệp Windows Metafile được tăng cường nén

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.6
thể loạiTập tin hình ảnh vector
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp EMZ là gì?

Tệp EMZ là hình ảnh nén được sử dụng bởi các chương trình của Microsoft như Visio và bộ Office. Nó chứa một Metafile nâng cao (tệp .EMF) đã được nén bằng thuật toán nén .GZIP. Thêm thông tin

Các tệp EMZ có thể được giải nén bằng tiện ích giải nén GZIP như GNU zip (gzip.exe) hoặc WinGZip. Sau khi giải nén, chúng có thể được mở dưới dạng tệp EMF tiêu chuẩn.

TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ Nhận Trình xem tệp cho Android

Các chương trình mở tệp EMZ

các cửa sổ
Trình xem tập tin Plus
Microsoft Office 2016
Microsoft Visio 2016
XnViewMP
Mac
XnViewMP
Linux
XnViewMP

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ACD
2019
Phần mở rộng tệp .FTL
2019
Phần mở rộng tệp .RMR
2019