Phần mở rộng tệp .HZ

Loại tệp tiếng Trungthể loạiTập tin văn bảnđịnh dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp HZ là gì?

Ký tự Trung Quốc được mã hóa bằng văn bản ASCII

Các chương trình mở tệp HZ

các cửa sổ
Đối tác Trung Quốc TwinBridge
Chiến thắng ma thuật
HXWZ
Mac
MacViewHZ

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019