Phần mở rộng tệp .IPF

5 loại tệp sử dụng phần mở rộng tệp .ipf .

  • 1. Tập tin bảo quản hoán đổi cho nhau
  • 2. Tập lệnh cài đặt SMS
  • 3. Tệp dự án iMPACT
  • 4. Tệp bảng điều khiển PCAN-Explorer
  • 5. Tệp trợ giúp hệ điều hành / 2

Tệp loại 1 Tệp bảo quản hoán đổi cho nhau

Nhà phát triểnSPS
Phổ biến3.7
thể loạiTập tin ảnh đĩa
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp IPF là gì?

Định dạng bảo quản được sử dụng để bảo vệ nội dung của đĩa mềm Amiga; được định dạng tương tự như .IFFthể loạiCác tập tin thực thiđịnh dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Hiệp hội tập tin .IPF 2

Tập lệnh cài đặt được sử dụng bởi Microsoft System Management Serverthể loạiTệp CADđịnh dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Hiệp hội tập tin .IPF 3

Tệp dự án được sử dụng bởi phần mềm Xilinx iMPACT, được sử dụng để lập trình PLDsthể loạiCài đặt tập tinđịnh dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Hiệp hội tập tin .IPF 4

Tệp IPF chứa thông tin về các bảng xuất hiện trong dự án trong PEAK PCAN-Explorer, đây là chương trình được sử dụng để giao tiếp với các giao thức bus CAN và CAN FD. Nó lưu trữ thông tin về các bảng và các yếu tố khác nhau tạo nên bố cục dự án, chẳng hạn như các nút, cảnh và thanh trượt ngang và dọc. Thêm thông tin

PEAK PCAN-Explorer được sử dụng để giao tiếp với các giao thức CAN và CAN FD, cho phép các bộ vi điều khiển và thiết bị trên các xe ô tô giao tiếp với nhau. Các tệp IPF được tạo bởi PCAN-Explorer để lưu trữ thông tin về bố cục trực quan của các bảng trong dự án PCAN-Explorer.

Các chương trình mở tệp IPF

các cửa sổ
PEAK-Explorer

Loại tệp 5 Tệp trợ giúp OS / 2

Nhà phát triểnIBM
Phổ biến1
thể loạiTập tin văn bản
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Hiệp hội tập tin .IPF 5

Chứa tài liệu trợ giúp cho các hệ thống IBM OS / 2 hoặc AIX; tương tự như tệp .HLP trong Windows; Các tệp IPF được tham chiếu bởi hệ thống Cơ sở trình bày thông tin trên các hệ thống OS / 2; tài liệu trợ giúp có thể bao gồm các siêu liên kết cho phép người dùng chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Thêm thông tin

Định dạng IPF có nguồn gốc từ Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát do IBM phát triển. Có thể được biên dịch thành tệp HLP có thể xem được bằng Trình biên dịch IPF (IPFC).

Các chương trình mở tệp IPF

các cửa sổ
Bất kỳ trình soạn thảo văn bản
Mac
Bất kỳ trình soạn thảo văn bản
Linux
Bất kỳ trình soạn thảo văn bản

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp $$$.
2019
Phần mở rộng tệp .DCT
2019
Phần mở rộng tệp .INDB
2019