Phần mở rộng tệp .ITMS

Loại tệp iTunes Music Store Liên kết tệp

Nhà phát triểntáo
Phổ biến3, 3
thể loạiTệp web
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp ITMS là gì?

Tệp liên kết cửa hàng âm nhạc được sử dụng bởi iTunes, một chương trình được sử dụng để mua sắm, sắp xếp và phát nhạc; lưu trữ một liên kết đến một vị trí trong kho nhạc iTunes; thường được lưu trữ trong các trang Web để vị trí cửa hàng nhạc iTunes được khởi chạy khi người dùng nhấp vào tệp trong trình duyệt Web. Thêm thông tin

Liên kết cửa hàng nhạc iTunes cũng có thể được tạo cho các trình duyệt Web bằng giao thức "itms: //".

Các chương trình mở tệp ITMS

các cửa sổ
Apple iTunes
Mac
Apple iTunes

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ADF
2019
Phần mở rộng tệp .32
2019
Phần mở rộng tệp .T08
2019