Phần mở rộng tệp .JRPRINT

Loại tệp JasperReports In tệp

Nhà phát triểnJaspersoft
Phổ biến3, 1
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tập tin JRPRINT là gì?

Tệp được tạo bởi JasperReports, một thư viện lập trình nguồn mở trong Java được sử dụng để tạo báo cáo; chứa tất cả nội dung báo cáo như tiêu đề, chân trang, bố cục trang, văn bản và hình ảnh; được sử dụng cùng với tệp .JASPER để "điền" báo cáo với dữ liệu từ nguồn dữ liệu. Thêm thông tin

Các tệp JRPRINT có thể được chuyển đổi theo chương trình thành nhiều định dạng khác nhau bằng cách sử dụng JasperReports, bao gồm .PDF, .XLS, .CSV, .RTF, .TXT, .XML và .HTML.

Các chương trình mở tệp JRPRINT

các cửa sổ
Jaspersoft Jasper
Jaspersoft iReport
Mac
Jaspersoft Jasper
Jaspersoft iReport
Linux
Jaspersoft Jasper
Jaspersoft iReport

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .NPS
2019
Phần mở rộng tệp .ODIN
2019
Phần mở rộng tệp .PRC
2019