Phần mở rộng tệp .KSH

Loại tệp Unix Korn Shell Script

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến2.4
thể loạiCác tập tin thực thi
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tập tin KSH là gì?

Script được viết cho hệ điều hành Unix; chứa danh sách các lệnh có thể chạy trong Korn Shell hoặc Bourne-Again Shell; có thể được xem và chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản.

Các chương trình mở tệp KSH

Linux
Chạy trong Korn Shell
Chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019