Phần mở rộng tệp .MCZ

Loại tệp nén tài liệu Poser

Nhà phát triểnSmith Micro
Phổ biến3.6
thể loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp MCZ là gì?

Tệp thông tin vật liệu nén được sử dụng bởi công cụ kết xuất của Poser; chứa kết cấu có thể được áp dụng cho các mô hình 3D được tạo bằng Poser; chỉ có thể truy cập từ Thư viện trong Phòng Vật liệu. Thêm thông tin

Các tệp tài liệu Poser không nén sử dụng phần mở rộng .MC5 hoặc .MC6.

Các chương trình mở tệp MCZ

các cửa sổ
Smith Micro Poser 11
Mac
Smith Micro Poser 11

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ISU
2019
Phần mở rộng tệp .IMA
2019
Phần mở rộng tệp .JKS
2019