Phần mở rộng tệp .MSP

4 loại tệp sử dụng phần mở rộng tệp .msp .

  • 1. Bản vá cài đặt Windows
  • 2. Hình ảnh Bitmap của Microsoft Paint
  • 3. Tập tin từ điển ClarisWorks
  • 4. Tệp trang MaxScript

Tệp loại 1 Bản vá cài đặt Windows

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.7
thể loạiTập tin hệ thống
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp MSP là gì?

Tệp được sử dụng để cập nhật hệ điều hành Windows và các chương trình khác của Microsoft; thường bao gồm các bản cập nhật bảo mật hoặc Microsoft hotfix; được chạy bởi các chương trình Windows Installer Hotfix.exe và Update.exe.

Các chương trình mở tệp MSP

các cửa sổ
Trình cài đặt Microsoft Windows

Loại tệp 2 Microsoft Paint Bitmap Image

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.6
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Hiệp hội tập tin .MSP 2

Đơn sắcthể loạiHồ sơ dữ liệuđịnh dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Hiệp hội tập tin .MSP 3

Tệp được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm bộ phần mềm văn phòng ClarisWorks và AppleWorks; chứa một danh sách từ được sử dụng bởi trình kiểm tra chính tả của phần mềm; có thể hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và phương ngữ. Thêm thông tin

Các tệp MSP ví dụ bao gồm usenglsh.msp và ukenglsh.msp. Các tệp này lưu trữ từ điển cho ngôn ngữ tiếng Anh Hoa Kỳ và ngôn ngữ tiếng Anh Vương quốc Anh, tương ứng.

LƯU Ý: Cả ClarisWorks và AppleWorks đã bị ngưng.

Các chương trình mở tệp MSP

Mac
Apple AppleWorks
Apple ClarisWorks

Loại tệp 4 tệp trang MaxScript

Nhà phát triểnTỐI ĐA
Phổ biến2, 5
thể loạiTập tin nhà phát triển
định dạngVăn bản X

Bản văn

Tập tin này được lưu ở định dạng văn bản đơn giản. Bạn có thể mở và xem nội dung của tệp này bằng trình soạn thảo văn bản.

Hiệp hội tập tin .MSP 4

Tập lệnh dựa trên web được tạo cho MaxScript, trình thông dịch xBase thực thi các tập lệnh phía máy chủ; chứa mã HTML và các lệnh xBase hoặc Clipper; được lưu trữ ở định dạng văn bản ASCII; có thể được chỉnh sửa với bất kỳ trình soạn thảo văn bản. Thêm thông tin

Giao diện MaxScript trực tiếp với các nguồn dữ liệu như tệp .DBF. Nó cũng hỗ trợ các kết nối ODBC để lấy nội dung động cho các trang Web.

MaxScript được sử dụng bởi MAXSIS DBmax và DBfree.

Các chương trình mở tệp MSP

các cửa sổ
MAXSIS DBmax
MAXSIS DBfree

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019