Phần mở rộng tệp .MT2

Loại tệp MadTracker 2 Module

Nhà phát triểnMadTracker
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin âm thanh
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp MT2 là gì?

Định dạng mô-đun âm thanh được sử dụng bởi chương trình theo dõi MadTracker 2.

Các chương trình mở tệp MT2

các cửa sổ
MadTracker
Theo dõi Schism
Winamp với plugin MadTracker Player
Mac
Theo dõi Schism
Linux
Theo dõi Schism

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019