Phần mở rộng tệp .OC4

Loại tệp openCanvas 4 Tệp sự kiện

Nhà phát triểnCổng thông tin
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp OC4 là gì?

Tệp được tạo bởi openCanvas, một ứng dụng vẽ cho phép phát lại các sự kiện vẽ; lưu chuỗi các sự kiện đột quỵ đã được sử dụng để tạo hình ảnh; có thể được phát lại trong phần mềm để xem hình ảnh được vẽ như thế nào. Thêm thông tin

LƯU Ý: Các phiên bản openCanvas khác sử dụng tệp .OC3 (phiên bản 3) và .OC5 (phiên bản 5) cho các sự kiện.

Các chương trình mở tệp OC4

các cửa sổ
Cổng thông tin mởCanvas

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019