Phần mở rộng tệp .OL

Loại tệp Van Hammer Đối tượng bố trí tệp

Nhà phát triểnVan
Phổ biến3.6
thể loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp OL là gì?

Tệp được tạo bởi Valve Hammer Editor, một công cụ ánh xạ cho công cụ Goldsource chạy các trò chơi như Half-Life và Counter-Strike; chứa prefabs, hoặc các đối tượng và các tệp kết cấu .WAD của chúng; được tham chiếu bởi Hammer để vạch ra các đối tượng và kết cấu. Thêm thông tin

LƯU Ý: Hammer Editor được bao gồm trong SDK công cụ trò chơi nguồn.

Các chương trình mở tệp OL

các cửa sổ
Van búa biên tập

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019