Phần mở rộng tệp .P2Z

Loại tệp nén Poser nén

Nhà phát triểnSmith Micro
Phổ biến3.0
thể loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp P2Z là gì?

Tập tin tư thế nén được tạo bằng Poser, một chương trình thiết kế hình 3D; có thể bao gồm thông tin về góc khớp hình, vị trí cơ thể và giá trị hình thái; có thể được áp dụng cho các số liệu Poser cũng như toàn bộ cảnh. Thêm thông tin

Các tập tin đặt ra Poser không nén có phần mở rộng .PZ2.

Các chương trình mở tệp P2Z

các cửa sổ
Smith Micro Poser 11
Mac
Smith Micro Poser 11

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .NPS
2019
Phần mở rộng tệp .ODIN
2019
Phần mở rộng tệp .PRC
2019