Phần mở rộng tệp .PFA

Loại tệp Máy in Phông chữ ASCII

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3.9
thể loạiTập tin phông chữ
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp PFA là gì?

Phông chữ Adobe Loại 1 chứa các phác thảo về các ký tự trong phông chữ; được định dạng trong văn bản ASCII (một định dạng có thể đọc được); nên được lưu trữ trong thư mục Phông chữ hệ thống.

Các chương trình mở tệp PFA

các cửa sổ
Phông chữ
Mac
Phông chữ
Linux
Phông chữ

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XBK
2019
Phần mở rộng tệp .DDC
2019
Phần mở rộng tệp .DBF
2019