Phần mở rộng tệp .PHOTOSLIBRARY

Loại tệp Thư viện ảnh

Nhà phát triểntáo
Phổ biến4.1
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tập tin HÌNH ẢNH là gì?

Thư viện ảnh số được tạo bởi Photos, một ứng dụng tổ chức hình ảnh đi kèm với OS X 10.10.3 trở lên; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi Thư viện ảnh của bạn, bao gồm hình thu nhỏ, tài nguyên, album và các thuộc tính khác; nằm trong thư mục "Hình ảnh" của thư mục nhà của bạn. Thêm thông tin

LƯU Ý: Gói HÌNH ẢNH được sử dụng bởi ứng dụng Ảnh tương tự như gói .PHOTOLIBRARY được sử dụng bởi ứng dụng iPhoto, mà Ảnh thay thế vào năm 2015.

Các chương trình mở tệp HÌNH ẢNH

Mac
Ảnh Apple

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SEAM
2019
Phần mở rộng tệp .HDB
2019
Phần mở rộng tệp .MVC
2019