Phần mở rộng tệp .PHP2

Loại trang web PHP 2 Trang web

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3, 3
thể loạiTệp web
định dạngVăn bản X

Bản văn

Tập tin này được lưu ở định dạng văn bản đơn giản. Bạn có thể mở và xem nội dung của tệp này bằng trình soạn thảo văn bản.

Tệp PHP2 là gì?

Tệp PHP2 là một tệp web có thể chứa mã nguồn PHP 2. Mã PHP trong trang được phân tích cú pháp bởi một công cụ PHP trên máy chủ web tự động tạo HTML được gửi đến trình duyệt web của người dùng. Các tập tin có thể được sử dụng kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL. Thêm thông tin

Các trang PHP2 có thể được xử lý bởi Apache, Windows Server hoặc Mac OS X Server với công cụ PHP được cài đặt. Chúng có thể được chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản hoặc chương trình phát triển web.

LƯU Ý: Tệp PHP2 không phổ biến vì các trang PHP thường sử dụng phần mở rộng tệp .PHP.

Các chương trình mở tệp PHP2

các cửa sổ
Trình xem tập tin Plus
PHP
Máy chủ web Apache với PHP
Các công cụ phát triển PHP của Eclipse
Adobe Dreamweaver CC 2019
Chỉnh sửa máy tính ES
gVim
Bất kỳ trình duyệt web
Mac
PHP
Máy chủ web Apache với PHP
Các công cụ phát triển PHP của Eclipse
Adobe Dreamweaver CC 2019
MacroMates TextMate
Bất kỳ trình duyệt web
Linux
PHP
Máy chủ web Apache với PHP
Các công cụ phát triển PHP của Eclipse
Vim

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PCT
2019
Phần mở rộng tệp .AT3
2019
Phần mở rộng tệp .PI2
2019