Phần mở rộng tệp .PNA

Loại tệp Phát tệp âm thanh

Nhà phát triểnPhát
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin âm thanh
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp PNA là gì?

Định dạng âm thanh độc quyền được phát triển bởi PhatNaty; có thể phát bằng phần mềm PhátNiri hoặc phần cứng âm thanh PhátNiri, chẳng hạn như hệ thống âm thanh ô tô PhátBox; được hỗ trợ trực tiếp trên các hệ thống Windows và trên Mac OS X thông qua hỗ trợ của bên thứ ba.

Các chương trình mở tệp PNA

các cửa sổ
Trình quản lý phương tiện Phát âm hoặc Trình quản lý nhạc
Máy bay phản lực COWON
Mac
PhátMac

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019