Phần mở rộng tệp .PNF

Loại tệp Tệp được biên dịch sẵn

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3.9
thể loạiTập tin hệ thống
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp PNF là gì?

Tệp PNF là tệp cấu hình được duy trì hệ thống được tạo khi tệp .INF được chạy. Nó được lưu trữ trong thư mục% Windir% Inf hoặc% Systemroot% Inf trong Windows.

Các chương trình mở tệp PNF

các cửa sổ
Được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau, không nên mở bằng tay

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .WXP
2019
Phần mở rộng tệp .UN
2019
Phần mở rộng tệp .MARSHAL
2019