Phần mở rộng tệp .PNH

Loại tệp Dự án ROME Lưu trữ trình cắm

Nhà phát triểnHệ thống Adobe
Phổ biến3, 8
thể loạiTập tin bố cục trang
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp PNH là gì?

Plugin được sử dụng bởi Project ROME, một ứng dụng tạo và xuất bản nội dung; chứa dữ liệu bổ sung chức năng cho chương trình; Được sử dụng để mở rộng khả năng của chương trình; có thể được tạo bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Thêm thông tin

LƯU Ý: Vào tháng 11 năm 2010, Project ROME đã bị ngừng nhưng vẫn có sẵn để tải xuống.

Các chương trình mở tệp PNH

các cửa sổ
Dự án Adobe ROME
Mac
Dự án Adobe ROME

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ISU
2019
Phần mở rộng tệp .IMA
2019
Phần mở rộng tệp .JKS
2019