Phần mở rộng tệp .RCU

Loại tệp Hình ảnh con trỏ lớp RealWorld

Nhà phát triểnĐồ họa RealWorld
Phổ biến2.7
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp RCU là gì?

Hình ảnh con trỏ Windows được tạo bởi RealWorld Coder Editor, một chương trình được sử dụng để tạo con trỏ Windows ở định dạng .CUR và .ANI; lưu một hình ảnh đã chỉnh sửa và hỗ trợ nhiều lớp chỉnh sửa độc lập; tương tự như tệp .RLI, là hình ảnh nhiều lớp của RealWorld.

Các chương trình mở tệp RCU

các cửa sổ
Trình chỉnh sửa con trỏ RealWorld

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .CDR
2019
Phần mở rộng tệp .OBP
2019
Phần mở rộng tệp .PFI
2019