Phần mở rộng tệp .SEO

Loại tệp SEO Lưu ý tệp

Nhà phát triểnLưu ý SEO
Phổ biến4.0
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp SEO là gì?

Tệp ghi chú được tạo bằng SEO Note, một chương trình quản lý thông tin cá nhân và doanh nghiệp miễn phí; cho phép dữ liệu được lưu trữ trong văn bản, văn bản có định dạng hoặc định dạng HTML và có thể bao gồm nhiều tài liệu trong một tệp.

Các chương trình mở tệp SEO

các cửa sổ
Lưu ý SEO

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019