.SOU Phần mở rộng tệp

Loại tệp Tệp âm thanh SBStudio II

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến4.0
thể loạiTập tin âm thanh
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tập tin SOU là gì?

Định dạng âm thanh được sử dụng bởi SBStudio; tập tin gói chứa dữ liệu âm thanh ở định dạng khối; tương tự như tệp .PAC, nhưng chỉ chứa dữ liệu âm thanh.

Các chương trình mở tệp SOU

các cửa sổ
SBStudio II
Studio Awave FMJ-Software

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019