Phần mở rộng tệp .T05

Loại tệp TaxCut 2005 Tờ khai thuế

Nhà phát triểnKhối H & R
Phổ biến3.0
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp T05 là gì?

Tờ khai thuế của Hoa Kỳ cho năm tính thuế năm 2005; được tạo ra với TaxCut 2005 một chương trình chuẩn bị thuế; bao gồm các biểu mẫu thuế với các trường có chứa các giá trị được điền bởi người dùng. Thêm thông tin

LƯU Ý: Trả về TaxCut chỉ có thể được mở bằng phiên bản TaxCut trong đó trả lại được tạo.

Các chương trình mở tệp T05

các cửa sổ
Khối thuế H & R năm 2005
Mac
Khối thuế H & R năm 2005

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019