Phần mở rộng tệp .T2B

Loại tệp CyBook Hình ảnh thu nhỏ

Nhà phát triểnBookeen
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tập tin T2B là gì?

Hình ảnh thu nhỏ được tạo bởi thiết bị đọc sách điện tử đen trắng CyBook; lưu trữ hình ảnh thang độ xám 2 bit hỗ trợ bốn màu; được tạo tự động bởi trình đọc CyBook khi xem sách; được sử dụng để lưu trữ xem trước của bìa sách. Thêm thông tin

Các tệp T2B lưu trữ hình ảnh pixel 96x144 bằng bốn màu. Định dạng tệp không có đầu trang hoặc chân trang.

Các chương trình mở tệp T2B

các cửa sổ
t2b2pgm
Mac
Lemkesoft GraphicConverter

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019