Phần mở rộng tệp .TXN

Loại tệp Nhật ký hội thoại MySpaceIM

Nhà phát triểnMySpace
Phổ biến3, 5
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp TXN là gì?

Tệp nhật ký được tạo bởi MySpaceIM, một chương trình trò chuyện trực tuyến; lưu trữ tất cả các tin nhắn hội thoại trực tuyến với một người dùng cụ thể; được sử dụng để giữ một bản ghi trò chuyện có thể được xem xét sau này. Thêm thông tin

Các tệp TXN được lưu với quy ước đặt tên user.txn, trong đó "user" là tên của người được trò chuyện.

Các chương trình mở tệp TXN

các cửa sổ
MySpace.com MySpace

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SEAM
2019
Phần mở rộng tệp .HDB
2019
Phần mở rộng tệp .MVC
2019