Phần mở rộng tệp .ULT

Mô-đun UltraTracker loại tệp

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin âm thanh
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tập tin ULT là gì?

Định dạng mô-đun âm thanh được sử dụng bởi chương trình theo dõi âm thanh UltraTracker; được hỗ trợ bởi một số trình theo dõi mới hơn.

Các chương trình mở tệp ULT

các cửa sổ
Nullsoft Winamp
OpenMPT
Theo dõi Schism
Prodatron Digitrakker
MikMod
Mac
MikMod
CocoModX
Theo dõi Schism
Linux
Theo dõi Schism
MikMod

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XBK
2019
Phần mở rộng tệp .DDC
2019
Phần mở rộng tệp .DBF
2019