Phần mở rộng tệp .VFD

Loại tệp Đĩa mềm ảo

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin ảnh đĩa
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tập tin VFD là gì?

Tệp hình ảnh đĩa được sử dụng bởi Microsoft Virtual PC, một phần mềm mô phỏng cho các hệ điều hành Windows; lưu dữ liệu cho đĩa mềm 1, 44 MB ở định dạng thô; cho phép đĩa "ảo" được gắn và nhận dạng như thể đó là đĩa vật lý. Thêm thông tin

Vì các ổ đĩa mềm thường không được bao gồm trong các hệ thống comptuer mới nữa, các tệp VFD có thể được sử dụng thay thế.

Các chương trình mở tệp VFD

các cửa sổ
Máy tính ảo Microsoft
Máy chủ ảo Microsoft
Gilles Vollant WinImage

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019