Phần mở rộng tệp .VML

Loại tệp Vector Ngôn ngữ đánh dấu tệp

Nhà phát triểnMicrosoft
Phổ biến3, 3
thể loạiTập tin hình ảnh vector
định dạngXML X

XML

Tập tin này được lưu ở định dạng XML. Bạn có thể xem cấu trúc và nội dung XML của tệp trong trình soạn thảo văn bản.

Tệp VML là gì?

Tệp được tạo ở định dạng Ngôn ngữ đánh dấu vectơ (VML) dựa trên XML; chứa mã XML mô tả hình ảnh vector; thường được nhúng trong các trang HTML được xuất bản để hiển thị hình ảnh vector. Thêm thông tin

Mặc dù tiêu chuẩn VML không còn được phát triển, nhưng nó vẫn được hỗ trợ bởi các sản phẩm phần mềm khác nhau của Microsoft. Cụ thể, Microsoft Internet Explorer hỗ trợ kết xuất hình ảnh VML trong các trang Web. VML cũng được Google Maps sử dụng trong Internet Explorer.

Các chương trình mở tệp VML

các cửa sổ
Microsoft Word 2016
Microsoft Visio 2016
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Internet Explorer
Apache OpenOffice

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XPJ
2019
Phần mở rộng tệp .PSG
2019
Phần mở rộng tệp .MGF
2019