Phần mở rộng tệp .VTM

Loại tệp Công cụ trực quan Đánh dấu tài liệu ngôn ngữ

Nhà phát triểnHệ thống Adobe
Phổ biến4.0
thể loạiTập tin nhà phát triển
định dạngVăn bản X

Bản văn

Tập tin này được lưu ở định dạng văn bản đơn giản. Bạn có thể mở và xem nội dung của tệp này bằng trình soạn thảo văn bản.

Tệp VTM là gì?

Tệp được tạo ở định dạng Ngôn ngữ đánh dấu Visual Took (VTML); cho phép các nhà phát triển mở rộng giao diện người dùng của chương trình với các thành phần mới; thường được sử dụng để xác định các hàm cho gợi ý mã, hoàn thành và định dạng; cũng được sử dụng để tạo các thẻ ngôn ngữ mới. Thêm thông tin

Các tệp VTM được Adobe Dreamweaver sử dụng và cũng được các chương trình cũ sử dụng, bao gồm Adobe ColdFusion Studio, Macromedia HomeSite và JRun Studio.

Các chương trình mở tệp VTM

các cửa sổ
Adobe Dreamweaver CC 2019
Mac
Adobe Dreamweaver CC 2019

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019