Phần mở rộng tệp .WGP

Dự án thư viện web loại tệp

Nhà phát triểnWebHat
Phổ biến2, 8
thể loạiTệp web
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp WGP là gì?

Thư viện web được tạo bằng phần mềm WebHat Web Gallery; có thể được xuất bản lên Web với một mẫu tùy chỉnh hoặc "lược đồ;" cũng có thể bao gồm các hiệu ứng hình ảnh đặc biệt, chẳng hạn như viền, bóng và các bộ lọc khác. Thêm thông tin

Thư viện web có thể được xuất bản bằng XHTML, PHP hoặc JavaScript, tất cả đều được tạo bởi Thư viện web.

Các chương trình mở tệp WGP

các cửa sổ
Thư viện web WebHat

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ADF
2019
Phần mở rộng tệp .32
2019
Phần mở rộng tệp .T08
2019