Phần mở rộng tệp .XMLPER

Loại tệp Tệp dạng sóng nhị phân LeCroy

Nhà phát triểnKhông có
Phổ biến3.0
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp XMLPER là gì?

Chứa các biểu dữ liệu được sử dụng để tạo lại dạng sóng được lưu trên Máy tạo dao động LeCroy dưới dạng tệp dữ liệu nhị phân; thường được viết "XMLper"

Các chương trình mở tệp XMLPER

các cửa sổ
LeCroy Waverunner2
Toán học MATLAB

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .XBK
2019
Phần mở rộng tệp .DDC
2019
Phần mở rộng tệp .DBF
2019