Phần mở rộng tệp .XRF

Loại tệp Tài liệu XML Cal3D

Nhà phát triểnCal3D
Phổ biến2.0
thể loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngXML X

XML

Tập tin này được lưu ở định dạng XML. Bạn có thể xem cấu trúc và nội dung XML của tệp trong trình soạn thảo văn bản.

Tệp XRF là gì?

Tệp vật liệu 3D được tạo ở định dạng vật liệu XML Cal3D; chứa các tham chiếu đến đồ họa được phủ lên trên lưới 3D của mô hình để cung cấp bề mặt của nó; có thể chỉ định cài đặt cho khuếch tán, độ sáng và môi trường xung quanh. Thêm thông tin

Cal3D là một thư viện hoạt hình nhân vật 3D mã nguồn mở được viết bằng C ++.

Các chương trình mở tệp XRF

các cửa sổ
Trình xem Cal3d
Cal3d2ogre
Linux
Cal3D

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .ISU
2019
Phần mở rộng tệp .IMA
2019
Phần mở rộng tệp .JKS
2019