Phần mở rộng tệp .FSH

Loại tập tin mảnh vỡ tập tin

Nhà phát triểnOpenGL
Phổ biến4, 4
thể loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp FSH là gì?

Tệp đồ họa được sử dụng bởi các ứng dụng sử dụng thư viện đồ họa OpenGL; lưu trữ một chức năng đồ họa được sử dụng để tô bóng một đoạn, đại diện cho một pixel trong hình ảnh 3D; được sử dụng bởi GPU để xử lý màu sắc, bóng và các hiệu ứng khác. Thêm thông tin

GHI CHÚ: Các shader mảnh khác với các shader đỉnh (tệp .VSH), đại diện cho dữ liệu cần thiết để tô bóng các đỉnh 3D.

Các chương trình mở tệp FSH

các cửa sổ
AMD ShaderAnalyzer
OpenGL SDK
Mac
Trình tạo bóng Apple OpenGL
OpenGL SDK
Linux
OpenGL SDK

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019