Phần mở rộng tệp .JPH

Loại tập tin Ảnh chụp màn hình JPcoat

Nhà phát triểnNhiệm vụ
Phổ biến3.0
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp JPH là gì?

Ảnh chụp sử dụng bộ nhớ được tạo bởi JPcoat, một chương trình lược tả Java cấp doanh nghiệp; được tạo bởi trình gỡ lỗi bộ nhớ của JPcoat; được sử dụng để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất và tính ổn định của chương trình.

Các chương trình mở tệp JPH

các cửa sổ
Tủ quần áo Quest

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019