Phần mở rộng tệp .KSC

Loại tệp Korg Trinity / Triton Script File

Nhà phát triểnKorg
Phổ biến3.0
thể loạiTập tin âm thanh
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp KSC là gì?

Chứa danh sách các tệp .KMP hoặc "multisamples" để tham chiếu các mẫu âm thanh; được sử dụng bởi các công cụ tùy chỉnh được tạo bởi người dùng; tham chiếu các tệp âm thanh, nhưng không chứa dữ liệu âm thanh thực tế.

Các chương trình mở tệp KSC

các cửa sổ
Studio Awave FMJ-Software

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .NPS
2019
Phần mở rộng tệp .ODIN
2019
Phần mở rộng tệp .PRC
2019