Phần mở rộng tệp .MVTX

Mẫu tập tin MindView

Nhà phát triểnTrận đấu
Phổ biến3, 5
thể loạiTập tin bố cục trang
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp MVTX là gì?

Mẫu được tạo và sử dụng bởi MindView, một ứng dụng được sử dụng để động não trực quan, sắp xếp và trình bày ý tưởng; lưu trữ một bố cục của sơ đồ tư duy dự định sẽ được sử dụng nhiều lần. Thêm thông tin

LƯU Ý: Mẫu MVTX được thiết kế để giúp người dùng dễ dàng truy cập và sao chép bản đồ tư duy thường sử dụng. Ứng dụng đi kèm với các mẫu mặc định nhưng bạn cũng có thể tạo các mẫu tùy chỉnh của riêng mình.

Các chương trình mở tệp MVTX

các cửa sổ
Tâm trí MatchWare

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .CDR
2019
Phần mở rộng tệp .OBP
2019
Phần mở rộng tệp .PFI
2019