Phần mở rộng tệp .SUN

Loại tệp Sun Raster Tệp đồ họa

Nhà phát triểnSun microsystems
Phổ biến3, 3
thể loạiTập tin ảnh raster
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tập tin SUN là gì?

Hình ảnh bitmap được tạo bởi máy trạm Sun microsystems; định dạng đồ họa gốc được sử dụng bởi hệ điều hành Sun Unix; sử dụng một định dạng hình ảnh tiêu chuẩn có thể được đọc bởi một số chương trình đồ họa.

Các chương trình mở tập tin SUN

các cửa sổ
XnViewMP
Nhiễu xạ
IrfanView
ThumbsPlus
Newera Graphics Converter Pro
GIMP
Mac
XnViewMP
Lemkesoft GraphicConverter
GIMP
Linux
Hệ điều hành CN
GIMP
XnViewMP

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .SPUB
2019
Phần mở rộng tệp .INCD
2019
Phần mở rộng tệp .JASPER
2019