Phần mở rộng tệp .THL

Loại tệp Tổng tệp thiết kế nhà 3D

Nhà phát triểnPhần mềm cá nhân
Phổ biến3.0
thể loạiTệp hình ảnh 3D
định dạngN / AX

không xác định

Các loại định dạng tệp bao gồm nhị phân, văn bản, XML và Zip. Định dạng của loại tệp này chưa được xác định.

Tệp THL là gì?

Tệp được tạo bởi Total 3D Home Design, một chương trình lập kế hoạch và mô hình hóa nhà; chứa mô hình kế hoạch chi tiết của thiết kế nhà tùy chỉnh; dữ liệu mô hình được tổ chức trong tệp bao gồm cấp nhà, bố trí phòng, phần tường, số đo và chiều cao hàng rào.

Các chương trình mở tệp THL

các cửa sổ
Phần mềm cá nhân Total 3D Home Design Deluxe

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PSX
2019
Phần mở rộng tệp .DPD
2019
Phần mở rộng tệp .VBS
2019